Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK X

Roboty stiukowe

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 1.

Rekonstrukcja stiuku na ścianach prostych i krzywych

 • Rekonstrukcja stiuku na ścianach prostych
 • Rekonstrukcja stiuku na ścianach krzywych

Rozdział 2.

Rekonstrukcja pasów stiukowych gładkich na ścianie prostej

 • Rekonstrukcja pasów stiukowych gładkich na ścianie prostej

Rozdział 3.

Rekonstrukcja pasów stiukowych gładkich na ścianie krzywej

 • Rekonstrukcja pasów stiukowych gładkich na ścianie krzywej

Rozdział 4.

Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych na ścianie prostej

 • Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych na ścianie prostej

Rozdział 5.

Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych na ścianie krzywej

 • Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych na ścianie krzywej

Rozdział 6.

Rekonstrukcja stiuku na gzymsach, fasetach i innych ozdobach

 • Gzymsy i fasety
 • Archiwolty, imposty bogato profilowane występujące indywidualnie
 • Simki, owale, sztabiki, piętki występujące oddzielnie na płaszczyznach

Rozdział 7.

Rekonstrukcja stiuku na słupach i kolumnach

 • Słupy prostokątne, kwadratowe wieloboczne proste
 • Słupy prostokątne, kwadratowe wieloboczne o zmiennym przekroju
 • Kolumny

Rozdział 8.

Rekonstrukcja pasów stiukowych gładkich na sklepieniu płaskim

 • Rekonstrukcja pasów stiukowych gładkich na sklepieniu płaskim

Rozdział 9.

Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych na sklepieniu płaskim

 • Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych na sklepieniu płaskim

Rozdział 10.

Rekonstrukcja pasów stiukowych gładkich na sklepieniach kopulastych eliptycznych

 • Rekonstrukcja pasów stiukowych gładkich na sklepieniach kopulastych eliptycznych

Rozdział 11.

Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych na sklepieniach kopulastych eliptycznych

 • Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych na sklepieniach kopulastych eliptycznych

Rozdział 12.

Próbki stiuku

 • Próbki stiuku

Rozdział 13.

Rekonstrukcja stiuku na sklepieniach

 • Rekonstrukcja stiuku na sklepieniach

Rozdział 14.

Wzmacnianie odparzonego stiuku

 • Wzmacnianie odstającego stiuku
 • Stiuk rozwarstwiony od pokładu i od podłoża

Rozdział 15.

Odlewy w stiuku

 • Listwy dekoracyjne o szerokości do 10cm
 • Listwy dekoracyjne - dodatek za każde 2cm szerokości ponad 10cm
 • Fryz dekoracyjny o szerokości do 20cm
 • Fryz dekoracyjny - dodatek za każde 5cm szerokości ponad 20cm
 • Nakrywy i cokoły balustrad o przekroju 20x15cm
 • Zęby i łezki ciągłe o wymiarach 3x4x7cm
 • Tralki okrągłe i kwadratowe wysokości 65cm
 • Kroksztyny o wymiarach 25x15x15cm
 • Konsole i wsporniki o wymiarach 50x20x80cm
 • Rozety okrągłe w kasetonach i między kroksztynami
 • Głowice
 • Bazy pod kolumny okrągłe
 • Bazy prostokątne pilastrowe

Być może zainteresują Cię także