Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK III

Roboty betonowe

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział I.

Stemplowanie i deskowanie konstrukcji betonowych

 • Stemplowania szalunków konstrukcji betonowych i żelbetowych o wysokości do 8m
 • Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych
 • Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych złożonych
 • Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych łukowych

Rozdział II.

Przygotowanie i montaż zbrojenia

 • Zbrojenie konstrukcji żelbetowych prostych
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia stali w konstrukcjach żelbetowych - średnica stali do 10mm
 • Spawanie prętów zbrojeniowych

Rozdział III.

Układanie betonu

 • Ułożenie betonu na gruncie - w podłożach, polepach, izolacjach poziomych, podłogach
 • Ułożenie betonu na stropie w elementach niezbrojonych
 • Ułożenie betonu w elementach zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze długości, szerokości, grubości lub średnicy do 20cm
 • Ułożenie betonu w elementach zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze długości, szerokości, grubości lub średnicy ponad 20cm
 • Ułożenie betonu w elementach profilowanych, lub ze spadkiem przy najmniejszym jednym wymiarze do 20cm
 • Ułożenie betonu w elementach profilowanych, lub ze spadkiem przy najmniejszym jednym wymiarze ponad 20cm
 • Betonowanie oddzielnych elementów w formach rozbieralnych
 • Betonowanie drobnych elementów prostych o objętości do 0,03m3

Rozdział IV.

Przygotowanie mieszanki betonowej

 • Ręczne przygotowanie mieszanki betonowej
 • Mechaniczne przygotowanie mieszanki betonowej

Rozdział V.

Roboty pomocnicze

 • Ręczne przemycie tłucznia, żwiru lub piasku
 • Ręczne wykucie w betonie lub żelbecie bruzd, gniazd itp.
 • Ręczne przebicie otworów w płytach, belkach, ścianach, słupach i innych elementach betonowych lub żelbetowych
 • Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej bez wywiezienia gruzu i czyszczenia
 • Ręczne nacięcie powierzchni starego betonu dla wykonania połączenia z nowym
 • Ręczne nacięcie powierzchni podłoża cementowego

Być może zainteresują Cię także