Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK XI

Roboty posadzkarskie

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 1.

Posadzki z cegły i płytek

 • Posadzki z klinkieru drogowego kl.600 na podsypce piaskowej
 • Posadzki z klinkieru drogowego kl.600 na pokładzie z zaprawy cementowo-wapiennej
 • Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2,5cm na podkładzie
 • Cokolik z płytek klinkierowych o wymiarach 25x12x2,5mm o wysokości 12cm na podkładzie z zaprawy cementowo-wapiennej
 • Posadzka bez deseni z płytek terakotowych lub o prostych, nieskomplikowanych deseniach naklejanych na papierze
 • Posadzki z płytek terakotowych luzem o prostym nieskomplikowanym deseniu
 • Ułożenie posadzki ze stłuczek płytek terakotowych i glazurowych bez deseni lub o prostym nieskomplikowanym deseniu
 • Ułożenie na zaprawie cementowej "80" 1:3 posadzki z płytek
 • Posadzka na zaprawie cementowej "80" 1:3 z płytek lastrykowych
 • Cokolik z płytek terakotowych
 • Cokolik z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20cm
 • Cokolik z kształtek cokołowych wklęsłych

Rozdział 2.

Posadzki cementowe

 • Posadzka cementowa o średniej grubości do 40mm wraz z cokolikiem wysokości 10cm
 • Pogrubienie posadzki cementowej o 1cm
 • Posadzka cementowa wypalona o średniej grubości do 40mm z zaprawy cementowej "80" 1:3
 • Ułożenie posadzki cementowej o średniej grubości do 40mm
 • Dodatek za uzbrojenie posadzki siatką stalową

Rozdział 3.

Posadzki asfaltowe i skałodrzewne

 • Ułożenie posadzki asfaltowej
 • Ułożenie posadzki skałodrzewnej jednowarstwowej

Rozdział 4.

Posadzki lastrykowe

 • Ułożenie posadzki lastrykowej szlifowanej

Rozdział 5.

Posadzki z wykładzin

 • Ułożenie posadzki
 • Ułożenie
 • Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej
 • Ułożenie posadzki z płytek

Rozdział 6.

Podłogi z desek, kostki i deszczułek

 • Ułożenie podłogi na legarach z desek
 • Ułożenie ślepej podłogi z desek o grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo
 • Ułożenie podłogi
 • Ułożenie podłogi z kostki brukowej z drewna
 • Ułożenie posadzki z deszczułek posadzkowych w jodełkę, cegiełkę lub tzw. pasy krakowskie
 • Ułożenie posadzki
 • Umocowanie cokołu przyściennego z obsadzeniem kołków
 • Pastowanie parkietu i pastowanie posadzek taflowych
 • Lakierowanie posadzek i parkietów

Rozdział 7.

Podkłady i warstwy wyrównawcze

 • Podkład betonowy
 • Podkład murarski z tłucznia i żużla
 • Podkład murarski z gruzu z betonu lekkiego na stropie
 • Podkład z ubitych materiałów sypkich
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grubości 3,5cm
 • Dodatek lub potrącenie na zmianę grubości 10mm warstwy wyrównawczej
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu skałodrzewnego
 • Przygotowanie, zaimpregnowanie i ułożenie w podkładzie lub jastrychu drewnianej listwy przyściennej

Rozdział 8.

Okładziny schodów

 • Okładziny schodów z lastryka szlifowanego na stopniach
 • Okładziny schodów z lastryka
 • Okładziny schodów bez profilu z zaprawy cementowej
 • Obłożenie belek policzkowych lastrykiem
 • Cokolik wzdłuż biegów lastryko
 • Cokoliki cementowe zatarte
 • Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładziną rulonową
 • Ułożenie

Rozdział 9.

Uzupełnienia posadzek z cegły

 • Uzupełnienie posadzki
  • z cegły budowlanej pełnej na podsypce z piasku
  • z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowej
  • z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej
 • Naprawa posadzki
  • z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowej o powierzchni do 0,5m3 w jednym miejscu
  • z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej o powierzchni do 0,5m3 w jednym miejscu
  • Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej

Rozdział 10.

Uzupełnienia posadzek cementowych

 • Uzupełnienie posadzki cementowej o grubości do 3cm i powierzchni ponad 1 do 5m2 w jednym miejscu
 • Uzupełnienie cokolików cementowych o wysokości 10cm i długości ponad 1m w jednym miejscu z zatarciem
 • Naprawa posadzki cementowej o grubości do 3cm z zatarciem na gładko
 • Naprawa
 • Nacięcie podłoża betonowego
 • Zerwanie posadzki cementowej o grubości do 3cm
 • Zerwanie cokolika cementowego

Rozdział 11.

Uzupełnienia z masy lastryko

 • Uzupełnienie posadzki lastrykowej o grubości 1,5cm i powierzchni ponad 1m2 do 5m2
 • Uzupełnienie cokolików lastrykowych o wysokości 15cm i długości ponad 1m w jednym miejscu
 • Uzupełnienie okładziny stopni schodowych z masy lastryko
 • Uzupełnienie
 • Naprawa posadzki lastrykowej
 • Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej
 • Naprawa okładziny stopni schodowych lub cokolików z masy lastryko
 • Zerwanie posadzki lub okładziny lastryko

Rozdział 12.

Uzupełnienia z płytek z kamieni sztucznych

 • Uzupełnienie posadzek układanych na zaprawie cementowej o powierzchni ponad 1m2 do 5m2 w jednym miejscu
 • Uzupełnienie cokolików z dwóch rzędów płytek terakotowych o powierzchni 5x5cm na zaprawie cementowej o długości ponad 1m w jednym miejscu
 • Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1m w jednym miejscu na zaprawie cementowej
 • Wymiana posadzek układanych na zaprawie cementowej o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu
 • Wymiana cokolików o długości do 1m w jednym miejscu układanych na zaprawie cementowej
 • Naprawa posadzki na zaprawie cementowej przy 3 uszkodzonych sztukach w jednym miejscu
 • Naprawa cokolików na zaprawie cementowej przy 3 uszkodzonych sztukach w jednym miejscu

Rozdział 13.

Uzupełnienia posadzek z deszczułek

 • Uzupełnienie posadzek z deszczułek o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu mocowanych
 • Uzupełnienie cokołów z drewna liściastego
 • Uzupełnienie listew przycokołowych lub przyściennych z drewna liściastego
 • Wymiana
 • Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych deszczułek
 • Ocyklinowanie posadzek z deszczułek
 • Zapastowanie i wyfloterowanie posadzki
 • Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew
 • Oczyszczenie deszczułek uzyskanych z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w pęczki

Rozdział 14.

Uzupełnienia wykładzin ściennych

 • Naprawa wykładziny ściennej przez wymianę pojedynczych płytek
 • Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
 • Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki, nadających się do ponownego użytku

Być może zainteresują Cię także