Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK IX

Roboty sztukatorskie

Netto Brutto (VAT 23%)
143,00 zł 175,89 zł

Spis rozdziałówRozdział 1.

Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym

 • Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym

Rozdział 2.

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym

 • Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - wykonanie
 • Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - montaż odlewów

Rozdział 3.

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym

 • Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 4.

Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym

 • Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym - wykonanie
 • Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 5.

Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym

 • Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 6.

Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym

 • Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym - wykonanie
 • Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 7.

Zęby - łezki

 • Zęby - łezki - wykonanie
 • Zęby - łezki - montaż odlewów

Rozdział 8.

Szyszki dekoracyjne

 • Szyszki dekoracyjne - wykonanie
 • Szyszki dekoracyjne - montaż odlewów

Rozdział 9.

Litery nakładane proste

 • Litery nakładane proste - wykonanie
 • Litery nakładane proste - montaż odlewów

Rozdział 10.

Tryglify

 • Tryglify - wykonanie
 • Tryglify - montaż odlewów

Rozdział 11.

Liście o rysunku prostym

 • Liście o rysunku prostym - wykonanie
 • Liście o rysunku prostym - montaż odlewów

Rozdział 12.

Liście akantu

 • Liście akantu - wykonanie
 • Liście akantu - montaż odlewów

Rozdział 13.

Rozetki okrągłe o rysunku prostym

 • Rozetki okrągłe o rysunku prostym - wykonanie
 • Rozetki okrągłe o rysunku prostym - montaż odlewów

Rozdział 14.

Rozetki okrągłe o rysunku średnio złożonym

 • Rozetki okrągłe o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Rozetki okrągłe o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 15.

Rozetki okrągłe o rysunku złożonym

 • Rozetki okrągłe o rysunku złożonym - wykonanie
 • Rozetki okrągłe o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 16.

Rozety sufitowe okrągłe o rysunku prostym

 • Rozety sufitowe okrągłe o rysunku prostym - wykonanie
 • Rozety sufitowe okrągłe o rysunku prostym - montaż odlewów

Rozdział 17.

Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym

 • Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 18.

Rozety sufitowe okrągłe o rysunku złożonym

 • Rozety sufitowe okrągłe o rysunku złożonym - wykonanie
 • Rozety sufitowe okrągłe o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 19.

Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku prostym

 • Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku prostym - wykonanie
 • Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku prostym - montaż odlewów

Rozdział 20.

Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku średnio złożonym

 • Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 21.

Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku złożonym

 • Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku złożonym - wykonanie
 • Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 22.

Rozety sufitowe wielokątne o rysunku prostym

 • Rozety sufitowe wielokątne o rysunku prostym - wykonanie
 • Rozety sufitowe wielokątne o rysunku prostym - montaż odlewów

Rozdział 23.

Rozety sufitowe wielokątne o rysunku średnio złożonym

 • Rozety sufitowe wielokątne o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Rozety sufitowe wielokątne o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 24.

Rozety sufitowe wielokątne o rysunku złożonym

 • Rozety sufitowe wielokątne o rysunku złożonym - wykonanie
 • Rozety sufitowe wielokątne o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 25.

Wieńce o rysunku średnio złożonym

 • Wieńce o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Wieńce o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 26.

Wieńce o rysunku złożonym

 • Wieńce o rysunku złożonym - wykonanie
 • Wieńce o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 27.

Girlandy o rysunku średnio złożonym

 • Girlandy o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Girlandy o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 28.

Girlandy o rysunku złożonym

 • Girlandy o rysunku złożonym - wykonanie
 • Girlandy o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 29.

Kartusze o rysunku prostym

 • Kartusze o rysunku prostym - wykonanie
 • Kartusze o rysunku prostym - montaż odlewów

Rozdział 30.

Kartusze o rysunku średnio złożonym

 • Kartusze o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Kartusze o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 31.

Kartusze o rysunku złożonym

 • Kartusze o rysunku złożonym - wykonanie
 • Kartusze o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 32.

Kroksztyny gładkie

 • Kroksztyny gładkie - wykonanie
 • Kroksztyny gładkie - montaż odlewów

Rozdział 33.

Kroksztyny o rysunku średnio złożonym

 • Kroksztyny o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Kroksztyny o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 34.

Kroksztyny o rysunku złożonym

 • Kroksztyny o rysunku złożonym - wykonanie
 • Kroksztyny o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 35.

Konsole i wsporniki gładkie

 • Konsole i wsporniki gładkie - wykonanie
 • Konsole i wsporniki gładkie - montaż odlewów

Rozdział 36.

Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym

 • Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 37.

Konsole i wsporniki o rysunku złożonym

 • Konsole i wsporniki o rysunku złożonym - wykonanie
 • Konsole i wsporniki o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 38.

Tralki walcowane gładkie

 • Tralki walcowane gładkie - wykonanie
 • ralki walcowane gładkie - montaż odlewów

Rozdział 39.

Tralki walcowane profilowane

 • Tralki walcowane profilowane - wykonanie
 • Tralki walcowane profilowane - montaż odlewów

Rozdział 40.

Bazy prostokątne pilastrowe

 • Bazy prostokątne pilastrowe - wykonanie
 • Bazy prostokątne pilastrowe - montaż odlewów

Rozdział 41.

Bazy prostokątne pełne dla słupów

 • Bazy prostokątne pełne dla słupów - wykonanie
 • Bazy prostokątne pełne dla słupów - montaż odlewów

Rozdział 42.

Bazy okrągłe pilastrowe

 • Bazy okrągłe pilastrowe - wykonanie
 • Bazy okrągłe pilastrowe - montaż odlewów

Rozdział 43.

Bazy okrągłe pełne

 • Bazy okrągłe pełne - wykonanie
 • Bazy okrągłe pełne - montaż odlewów

Rozdział 44.

Głowice doryckie

 • Głowice doryckie - wykonanie
 • Głowice doryckie - montaż odlewów

Rozdział 45.

Głowice toskańskie

 • Głowice toskańskie - wykonanie
 • Głowice toskańskie - montaż odlewów

Rozdział 46.

Głowice jońskie

 • Głowice jońskie - wykonanie
 • Głowice jońskie - montaż odlewów

Rozdział 47.

Głowice kombinowane

 • Głowice kombinowane - wykonanie
 • Głowice kombinowane - montaż odlewów

Rozdział 48.

Głowice korynckie

 • Głowice korynckie - wykonanie
 • Głowice korynckie - montaż odlewów

Rozdział 49.

Wazy gładkie

 • Wazy gładkie - wykonanie
 • Wazy gładkie - montaż odlewów

Rozdział 50.

Wazy o rysunku średnio złożonym

 • Wazy o rysunku średnio złożonym - wykonanie
 • Wazy o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów

Rozdział 51.

Wazy o rysunku złożonym

 • Wazy o rysunku złożonym - wykonanie
 • Wazy o rysunku złożonym - montaż odlewów

Rozdział 52.

Maszkarony skromne

 • Maszkarony skromne - wykonanie
 • Maszkarony skromne - montaż odlewów

Rozdział 53.

Maszkarony ozdobne

 • Maszkarony ozdobne - wykonanie
 • Maszkarony ozdobne - montaż odlewów

Rozdział 54.

Czyszczenie elementów sztukatorskich z brudu lub powłok malaturowych

 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych listew profilowanych
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych listew dekoracyjnych o rysunku prostym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych listew dekoracyjnych o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych fryz dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych fryz dekoracyjnych o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych zębów i łezek
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych zębów i łezek pojedynczych
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych szyszek dekoracyjnych
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych listew nakładanych prostych
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych tryglifów
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych liści o rysunku prostym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych liści akantu
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozetki okrągłej o rysunku prostym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozetki okrągłej o rysunku średnio złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozetki okrągłej o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozety sufitowej okrągłej o rysunku prostym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozety sufitowej okrągłej o rysunku średnio ozdobnym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozety sufitowej okrągłej o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozety sufitowej eliptycznej o rysunku prostym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozety sufitowej eliptycznej o rysunku średnio złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozety sufitowej eliptycznej o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozety sufitowej wielokątnej o rysunku prostym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozety sufitowej wielokątnej o rysunku średnio złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych rozety sufitowej wielokątnej o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych wieńców o rysunku średnio złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych wieńców o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych girland o rysunku średnio złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych girland o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych kartuszy o rysunku prostym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych kartuszy o rysunku średnio złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych kartuszy o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych krokszyn gładkich
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych krokszyn o rysunku średnio złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych krokszyn o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych konsoli i wsporników gładkich
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych konsoli i wsporników o rysunku średnio złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych konsoli i wsporników o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych tralek walcowych gładkich
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych tralek walcowych profilowanych
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych baz prostokątnych pilastrowych
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych baz prostokątnych pełnych dla słupów
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych baz okrągłych pilastrowych
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych baz okrągłych pełnych
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych głowic doryckich
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych głowic toskańskich
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych głowic jońskich
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych głowic kombinowanych (modern.)
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych głowic korynckich
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych waz gładkich
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych waz o rysunku średnio złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych waz o rysunku złożonym
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych maszkaronów skromnych
 • Czyszczenie z brudu lub powłok malaturowych maszkaronów ozdobnych

Rozdział 55.

Pasy i fryzy z sgraffito dwuwarstwowego

 • Pasy i fryzy z sgraffiti dwuwarstwowego
 • Pasy gładkie o rysunku geometrycznym
 • Pasy o motywach roślinnych
 • Kompozycje figuralne

Rozdział 56.

Powierzchnie pełne z sgraffito dwuwarstwowego

 • Powierzchnie pełne z sgraffito dwuwarstwowego
 • o rysunku geometrycznym
 • o rysunku motywów roślinnych
 • powierzchnie kompozycji figuralnej

Rozdział 57.

Zestaw materiałów

 • Zestaw materiałów na wykonanie 1m3

Być może zainteresują Cię także