Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK XVIcz1

Roboty kamieniarskie. Obróbka.

Netto Brutto (VAT 23%)
83,00 zł 102,09 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Klinowanie - dzielenie bloku granitu Strzegom

 • Wysokość klinowanego bloku

Rozdział 02.

Klinowanie - dzielenie bloku granitu Strzegom na płyty łupane surowe

 • Płyty łupane

Rozdział 03.

Dzielenie (szramowanie) płyt przetartych lub klinowanych z granitu Strzegom

 • Płyty przetarte lub klinowane

Rozdział 04.

Wykonanie otworów montażowych w granicie Strzegom

 • Długość panewki

Rozdział 05.

Wykonanie otworów dla uchwytów do Wilczych łap w granicie Strzegom

 • Głębokość otworów

Rozdział 06.

Wykonanie otworów okrągłych w granicie Strzegom

 • Otwory okrągłe

Rozdział 07.

Wykonanie otworów prostokątnych w granicie Strzegom

 • Otwory prostokątne

Rozdział 08.

Wykonanie różnego rodzaju szlaków na płaszczyznach w granicie Strzegom

 • Szlak czysty fakturowy
 • Ujma do 1cm wtopienia
 • Szlak wtopienia do 3cm
 • Szlak wtopienia do 5cm
 • Odbicie krawędzi

Rozdział 09.

Obróbka powierzchni o szerokości ponad 20cm w granicie Strzegom

 • Faktura powierzchni
 • Styk z krawędzią czystą

Rozdział 10.

Obróbka kul w granicie Strzegom

 • Faktura kul groszkowana, szlifowana i polerowana

Rozdział 11.

Wykonanie liter na płaszczyźnie granitu Strzegom

 • Litery lite i wypukłe

Rozdział 12.

Obróbka profili w granicie Strzegom

 • Kształt profilu

Rozdział 13.

Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn granitu Strzegom o szerokości ponad 20cm

 • Rodzaj faktury po obróbce

Rozdział 14.

Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn granitu Strzegom szerokości do 20cm

 • Rodzaj faktury po obróbce

Rozdział 15.

Szlifowanie lub polerowanie profili w granicie Strzegom

 • Kształt powierzchni, krawędzi i profili

Rozdział 16.

Wykucie ornamentu w granicie Strzegom

 • Ornament ciągły

Rozdział 17.

Przekucie w granicie Strzegom ozdobnych fryzów z gotowego modelu gipsowego

 • Rodzaj fryzu

Rozdział 18.

Wykonanie w granicie Strzegom ornamentu dekoracyjnego z gotowego modelu gipsowego lub przekucie tego ornamentu w formie odrębnego wolnostojącego detalu architektonicznego

 • Rodzaj elementu

Rozdział 19.

Przekucie w granicie Strzegom detali architektonicznych z gotowego modelu gipsowego

 • Rodzaj elementu

Rozdział 20.

Przekucie figur z gotowych modeli w granicie Strzegom

 • Rodzaj figur

Rozdział 21.

Przekucie w granicie Strzegom głowy lub popiersia z gotowego modelu gipsowego

 • Rodzaj i wielkość rzeźby

Rozdział 22.

Klinowanie - dzielenie bloków piaskowca Rakowiczki

 • Wysokość klinowanego bloku

Rozdział 23.

Dzielenie (szramowanie) płyt przetartych z piaskowca Rakowiczki

 • Dzielenie płyt
 • Odbijanie krawędzi

Rozdział 24.

Wykonanie otworów montażowych w piaskowcu Rakowiczki

 • Długość panewki

Rozdział 25.

Wykonanie otworów do Wilczych łap w piaskowcu Rakowiczki

 • Obwód górnej powierzchni otworu

Rozdział 26.

Wykonanie otworów okrągłych w piaskowcu Rakowiczki przy pomocy narzędzi ręcznych

 • Otwory okrągłe

Rozdział 27.

Wykonanie otworów prostokątnych w piaskowcu Rakowiczki

 • Głębokość otworów

Rozdział 28.

Wykonanie liter w piaskowcu Rakowiczki

 • Wykucie liter

Rozdział 29.

Wykonanie kul z piaskowca Rakowiczki

 • Średnica kul

Rozdział 30.

Wykonanie różnego rodzaju szlaków w piaskowcu Rakowiczki

 • Rodzaj szlaku

Rozdział 31.

Obróbka powierzchni surowych płaskich w piaskowcu Rakowiczki o szerokości powyżej 20cm

 • Rodzaj faktury obrabianej

Rozdział 32.

Obróbka profili w piaskowcu Rakowiczki

 • Kształt profilu

Rozdział 33.

Szlifowanie ręczne płaszczyzn w piaskowcu Rakowiczki

 • Rodzaj faktury

Rozdział 34.

Wykucie ornamentów w piaskowcu Rakowiczki

 • Rodzaj ornamentu

Rozdział 35.

Przekucie w piaskowcu Rakowiczki fryzów ozdobnych z gotowego modelu gipsowego

 • Rodzaj fryzów

Rozdział 36.

Wykucie w piaskowcu Rakowiczki ornamentu dekoracyjnego z gotowego modelu gipsowego lub przekucie tego ornamentu na formę odrębną wolno stojącego detalu architektonicznego

 • Rodzaj ornamentu lub detalu

Rozdział 37.

Przekucie w piaskowcu Rakowiczki detali architektonicznych z gotowych modeli gipsowych

 • Rodzaj elementu

Rozdział 38.

Przekucie figur z gotowych modeli w piaskowcu Rakowiczki

 • Rodzaj elementu

Rozdział 39.

Przekucie głowy lub popiersia w piaskowcu Rakowiczki z gotowego modelu gipsowego

 • Rodzaj i wielkość rzeźby

Rozdział 40.

Klinowanie - dzielenie bloków z marmuru Sławniowice

 • Wysokość klinowanego bloku

Rozdział 41.

Dzielenie (szramowanie) płyt przetartych z marmuru Sławniowice

 • Grubość płyt

Rozdział 42.

Wykonanie otworów prostokątnych w marmurze Sławniowice

 • Głębokość otworów prostokątnych

Rozdział 43.

Wykonanie otworów okrągłych w marmurze Sławniowice

 • Głębokość otworów okrągłych

Rozdział 44.

Wykonanie otworów montażowych w marmurze Sławniowice

 • Długość panewki

Rozdział 45.

Wykonanie liter na płaszczyźnie marmuru Sławniowice

 • Wysokość liter

Rozdział 46.

Wykonanie kul z marmuru Sławniowice

 • Średnica kul

Rozdział 47.

Wykonanie różnego rodzaju szlaków na płaszczyznach marmuru Sławniowice

 • Rodzaj szlaku

Rozdział 48.

Obróbka powierzchni surowych płaskich w marmurze Sławniowice o szerokości ponad 20cm

 • Rodzaj faktury

Rozdział 49.

Obróbka profili w marmurze Sławniowice

 • Kształt profilu

Rozdział 50.

Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn marmuru Sławniowice

 • Rodzaj faktury

Rozdział 51.

Szlifowanie lub polerowanie profili w marmurze Sławniowice

 • Kształt powierzchni i krawędzi profili

Rozdział 52.

Wykucie ornamentów w marmurze Sławniowice

 • Rodzaj ornamentów

Rozdział 53.

Przekucie w marmurze Sławniowice ozdobnych fryzów z gotowego modelu gipsowego

 • Rodzaj fryzów

Rozdział 54.

Wykucie w marmurze Sławniowice ornamentu dekoracyjnego z gotowego modelu gipsowego lub przekucie go w formie odrębnego wolno stojącego detalu architektonicznego

 • Rodzaj elementu

Rozdział 55.

Przekucie w marmurze Sławniowice detali architektonicznych z gotowego modelu gipsowego

 • Rodzaj elementu

Rozdział 56.

Przekucie figur z gotowych modeli w marmurze Sławniowice

 • Rodzaj elementu

Rozdział 57.

Przekucie w marmurze Sławniowice głowy lub popiersia z gotowego modelu gipsowego

 • Rodzaj rzeźby

Być może zainteresują Cię także