Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK XII

Roboty stolarskie

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 1.

Wymiana i naprawa ościeżnic okiennych i drzwiowych

 • Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian
 • Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach
 • Drobna naprawa ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach, polegająca na przestruganiu wrębów i wstawieniu listew z drewna iglastego we wrębach
 • Drobna naprawa ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach, polegająca na przestruganiu wrębów i wstawieniu listew z profilem lub wrębem

Rozdział 2.

Wymiana i naprawa elementów skrzydeł drzwiowych

 • Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł drzwiowych bez rozbierania skrzydeł
 • Wymiana płyciny
 • Dopasowanie skrzydeł drzwiowych
 • Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych z jednej strony ze zdjęciem i ponownym umocowaniem okuć
 • Powiększenie skrzydeł drzwiowych polegające na wklejeniu i przybiciu listwy, oprofilowaniu, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
 • Przeklejenie skrzydła drzwiowego polegające na rozebraniu, oczyszczeniu połączeń, ponownym złożeniu i sklejeniu, z zaklinowaniem i zakołkowaniem połączeń
 • Wymiana jednostronnego oklejania skrzydła drzwiowego, ze zdjęciem i ponownym założeniem klamek i szyldów oraz oszlifowanie

Rozdział 3.

Wymiana i naprawa elementów skrzydeł okiennych

 • Wymiana uszkodzonych
 • Dopasowanie skrzydła okiennego polegające na przestruganiu wrębów i regulacji okuć okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych
 • Dopasowanie skrzydeł okiennych polegające na przestruganiu wrębów i regulacji okuć okien zespolonych
 • Przeklejenie skrzydeł okiennych polegające na rozebraniu skrzydła, oklejeniu i oczyszczeniu połączeń, przymocowaniu narożników oraz zawieszeniu i dopasowaniu skrzydeł
 • Remont wietrzników (lufcików)

Rozdział 4.

Wymiana i naprawa różnych elementów stolarki budowlanej

 • Naprawa krawędzi elementów stolarki listwami prostymi lub zaokrąglonymi
 • Naprawa krawędzi stolarki listwami wyprofilowanymi lub z wrębami
 • Naprawa płaszczyzn elementów stolarki flekami
 • Naprawa płaszczyzn stolarki flekami ze sklejki
 • Wymiana części poręczy balustrad schodowych z drewna twardego
 • Wymiana części poręczy balustrad schodowych z drewna miękkiego
 • Naprawa poręczy o profilu prostym
 • Drobna naprawa podokienników
 • Wymiana odcinków okładzin poręczy z masy plastykowej długości do 1m
 • Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego
 • Wymiana słupka pierwszego balustrady w wykonaniu
 • Wymiana tralek w schodach drewnianych, mocowanych w policzkach
 • Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych z przeznaczeniem ich do ponownego wbudowania
 • Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytkowych lub z listewek z przeznaczeniem jej do ponownego wbudowania
 • Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn gładkich o powierzchni ponad 1,0m2

Rozdział 5.

Demontaż i wymiana okuć drzwiowych lub okiennych

 • Demontaż starej
 • Demontaż
 • Naprawa miejsca po zdemontowanej (-ym)
 • Wymiana zasuwnicy, bez naprawy miejsca uszkodzonego
 • Wymiana gałki drzwiowej, bez naprawy miejsca uszkodzonego
 • Wymiana haka wiatrowego, bez naprawy miejsca uszkodzonego
 • Wymiana klamki, bez naprawy miejsca uszkodzonego
 • Wymiana łańcucha do drzwi, bez naprawy miejsca uszkodzonego
 • Wymiana łącznika, bez naprawy miejsca uszkodzonego
 • Wymiana (bez naprawy miejsca uszkodzonego) z założeniem na poprzednim miejscu
 • Wymiana zamka wpuszczanego bez naprawy miejsca uszkodzonego z założeniem na poprzednim miejscu
 • Wymiana zamka bez naprawy miejsca uszkodzonego z założeniem na poprzednim miejscu
 • Wymiana zawiasy bez naprawy miejsca uszkodzonego z założeniem na poprzednim miejscu
 • Wymiana bez naprawy miejsca uszkodzonego z założeniem na poprzednim miejscu
 • Założenie na nowym miejscu

Być może zainteresują Cię także