Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 9-08

Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Montaż kanałów z rur i kształtek kamionkowych STEINZEUG-KERAMO

  • Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności
  • Montaż w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności

Rozdział 02.

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych STEINZEUG-KERAMO

  • Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych

Rozdział 03.

Przewierty sterowane w technologii mikrotunelingu z kamionkowych rur przeciskowych STEINZEUG- KERAMO

  • Przewierty sterowane w technologii mikrotunelingu z kamionkowych rur przeciskowych
  • Wykonanie komór startowych dla przecisków sterowanych w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności

Rozdział 04.

Montaż przyłączy z rur kamionkowych STEINZEUG-KERAMO

  • Przyłącza z kamionkowych rur kanalizacyjnych, układane w gotowym wykopie w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności

Rozdział 05.

Drenaż z rur kamionkowych STEINZEUG-KERAMO

  • Drenaż jednorzędowy z kamionkowych rur drenażowych układany w uprzednio przygotowanej podsypce w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności

Być może zainteresują Cię także