Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR AT-12

Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida gips

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Ściany i okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych w technologii LAFARGE NIDA GIPS

 • Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA w systemie NIDA Tynk
 • Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym (system NIDA Tynk 62A50,87A75, 112A100, 75A50,100A75, 125A100)
 • Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA z pokryciem obustronnym
 • Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień
 • Ściany kinowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wysokiej izolacyjności akustycznej (system NIDA SLA)
 • Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Gięta na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej (system Nida Ściana 75G50, 100G75, 125G100)
 • Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA

Rozdział 02.

Sufity podwieszane, okładziny stropów i poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych w technologii LAFARGE NIDA GIPS

 • Sufity podwieszane systemu NIDA Sufit z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD
 • Okładziny stropów pojedyńcze z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD
 • Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu drewnianego w systemie NIDA Poddasze

Rozdział 03.

Zabezpieczenia ognioochronne szybów instalacyjnych i konstrukcji stalowych z płyt gipsowo-kartonowych w technologii Lafarge Nida Gips

 • Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień
 • Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień

Rozdział 04.

Podłogi w systemie suchego jastrychu z płyt gipsowo-kartonowych w technologii Lafarge Nida Gips

 • Podłoga w systemie suchego jastrychu w systemie NIDA Podłoga

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3499 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0015 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0015 s