Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR AT-33

Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Prace przygotowawcze i uzupełniające

 • Przygotowanie i naprawa podłoża
 • Gruntowanie podłoża
 • Obrobienie wpustów odwodnieniowych - liniowych i punktowych, wykonanie faset
 • Wypełnienie szczelin dylatacyjnych

Rozdział 02.

Impregnacja i lakiernicze powłoki ochronne

 • Impregnacja posadzek betonowych
 • Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych

Rozdział 03.

Epoksydowe posadzki i powłoki ochronne

 • Posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 20
 • Posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 22
 • Gładkie posadzki i powłoki z żywicy Harz EP Uni
 • Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy Harz EP Uni
 • Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 30Top
 • Strukturalne posadzki i powłoki z żywicy Harz EP SDL
 • Powłoki z żywicy Harz EP TE
 • Posadzki antyelektrostatyczne z żywicy Harz EP 26 AS
 • Lakierowanie zamykające
 • Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości i przestrzeń wypełnienia

Rozdział 04.

Poliuretanowe posadzki i powłoki ochronne

 • Posadzki i powłoki
 • Nawierzchnie ścieżek rowerowych i chodników z żywic Harz PU 3600 i Harz PU 3700
 • Posadzki antyelektrostatyczne z żywicy Harz PU 26 AS
 • Lakierowanie

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3511 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0014 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0014 s