Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 9-08r04

Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Montaż kanałów z rur i kształtek kamionkowych KERAMO-STEINZEUG

  • Kanały z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielichowych KERAMO-STEINZEUG, układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności
  • Montaż łuków kamionkowych kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności
  • Montaż trójników kamionkowych kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności

Rozdział 02.

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową

  • Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych KERAMO-STEINZEUG

Rozdział 03.

Mikrotuneling

  • Przeciski sterowane w technologii mikrotunelingu z kamionkowych rur przeciskowych KERAMO-STEINZEUG
  • Przeciski sterowane w technologii mikrotunelingu z kamionkowo-żelbetowych rur przeciskowych KERAMO-STEINZEUG
  • Wykonanie komór staratowych dla przecisków sterowanych w technologii mikrotunelingu

Rozdział 04.

Montaż przyłączy z rur KERAMO-STEINZEUG

  • Przyłącza z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG układane w gotowym wykopie w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności

Rozdział 05.

Drenaż z rur KERAMO-STEINZEUG

  • Drenaż jednorzędowy z kamionkowych rur drenażowych KERAMO-STEINZEUG układany w uprzednio przygotowanej podsypce w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności

Rozdział 06.

Renowacja kanałów i komór elementami KeraLine

  • Renowacja powierzchni wewnętrznych kanałów i komór kanalizacyjnych gotowymi elementami kamionkowymi KeraLine

Być może zainteresują Cię także